Sinterklaas freeware game.

Direct downloaden, een cadeautje van de Sint!

Sint Nicolaas is overvallen door rovers! Ze hebben alles van hem

afgepakt, ook de grote zak met kado's. Gelukkig houden de rovers hun

buit niet goed vast, zodat alle kado's en pepernoten er een voor een uit

vallen. Nu hoeft Sint ze alleen op te rapen en bij de juiste schoorsteen

te bezorgen.

Pakjes zijn er in vier kleuren: rood, blauw, groen en paars. Op de

schoorstenen staat de kleur van het juiste pakje aangegeven. Verder

staat er ook een getal, dit is het aantal pepernoten dat nog bezorgd

moet worden. Sint houdt deze getallen met krijt bij. Heeft hij bij een

schoorsteen vijf pepernoten en een pakje bezorgd, dan zet hij een

vinkje op die schoorsteen.

Sint kan pakjes en pepernoten oppakken door ze aan te raken. Hij kan een

onbeperkt aantal pakjes achter zich aanslepen, maar hij kan steeds

alleen de eerste bezorgen. Dus hij zal de schoorstenen in dezelfde

volgorde moeten bezoeken als de kleuren van de kado's die hij verzamelt.

Sint moet in dezelfde nacht bij alle huizen langsgaan. Voordat het licht

wordt moet hij daarmee klaar zijn. De tijd dat Sint per gebied mag

besteden staat onderaan op de statusregel. Wanneer er minder dan een

minuut over is, begint het licht te worden. Heeft Sint echter

uiteindelijk twee minuten of meer over, dan heeft hij tijd voor een

extra bonus level.

De tocht over de daken is gevaarlijk: een val van zo'n dak zal de oude

Sint niet overleven. Soms kan het verradelijk glad zijn. Daarnaast moet

hij bij sommige huizen uitkijken voor scherpe TV-antennes. Er vliegen

bovendien vogels rond die hem aanvallen en proberen pepernoten en zelfs

pakjes mee te nemen. Sint kan die vogels uit de lucht halen door op ze

te springen. Dit is echter niet erg aardig tegenover de vogels, daarom

verliest Sint iedere keer 500 punten. Lukt het om de level te halen,

zonder ook maar een vogel neer te halen, dan krijgt Sint 10000 punten.

Rechts onder in beeld staat een aantal hartjes afgebeeld. Dit geeft aan

hoe vaak Sint nog geraakt mag worden, voordat hij een leven verliest.

Hij kan een extra leven krijgen door vier chocolade letters S, I, N en T

te eten of door 100 pepernoten te verzamelen in een bonus level.

Discomix